Comunicat Presa ONG Sprijin pentru copii celor plecați de acasă

Sprijin pentru copii celor plecați de acasă

  • Comunicat Presa ONG

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară: 6 - Educaţie şi competenţe

Apel pentru proiecte: POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24

Titlul proiectului: Sprijin acasă pentru copiii celor plecati de acasa - Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii în județul Giurgiu

Contract: POCU/784/6/24/136940

Beneficiar: Liceul ,,Udriște Năsturel” | Partener 1: Asociația ,,Acoperământul Maicii Domnului” | Partener 2:  Liceul tehnologic nr. 1 Prundu| Partener 3: Școala gimnazială nr. 1 Prundu | Partener 4:  Liceul tehnologic nr. 1 Comana

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Asociația ,,Acoperământul Maicii Domnului” lansează ,,Sprijin acasă pentru copiii celor plecați de acasă”

 

Proiectul se adreseaza copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, categorie sociala vulnerabila, evidentiata in ultimii ani cand după aderarea României la Uniunea Europeană migrația cetățenilor români spre țările dezvoltate ale Europei a luat amploare progresiv. în momentul de față reprezintand un fenomen național foarte cunoscut și răspândit. Plecarea unui număr mare de persoane în străinatate, pentru căutarea unui loc de muncă sau pentru căutarea unui salarizări mai consistente, are ca efect apariția unui număr foarte mare de copii lipsiți de prezența părinților, lipsiți de comunicarea și afecțiunea lor directă, aspect cu o importanța fundamentală pentru educația și dezvoltarea minorilor rămași acasă.

Beneficiarul este Liceul ,,Udriște Năsturel” în parteneriat cu Asociația ,,Acoperământul Maicii Domnului”, cu Liceul tehnologic nr. 1 Prundu, cu Școala gimnazială nr. 1 Prundu și cu Liceul tehnologic nr. 1 Comana. Împreună implementeaza, în perioada 2021-2023, proiectul „Sprijin acasă pentru copiii celor plecati de acasă”, cu ajutorul unei finanțări europene obtinute prin intermediul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, axa prioritara 6 – educatie si competente. Valoarea totala a proiectului este de 4.542.399,88 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 3.861.039,71 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national 618.627,57 lei și valoarea co-finanţării eligibile a liderului de parteneri 62.732,60 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 31 de luni iar aria de implementare este județul Giurgiu.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este stimularea participării la educație și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru 270 de preșcolari și elevi din județul Giurgiu, ai căror părinți sunt plecați în străinătate, prin dezvoltarea unor servicii integrate. De asemenea, proiectul contribuie la îndeplinirea celor 2 obiective ale priorității de investiții:

     obiectiv specific 6.2.: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome și a celor din mediul rural, prin faptul că prevede includerea în grupul țintă a unui număr de 30 de preșcolari care vor participa la activitățile proiectului și vor beneficia de serviciile educaționale oferite prin proiect;

     obiectiv specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minoritații rome și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic. Scopul Proiectuluieste acela de asigurare a infrastructurii educaționale adecvate și a unor medii de învățare care să răspundă nevoilor specifice ale preșcolarilor și școlarilor cu risc de părăsire a școlii.

Obiective specifice

Ca obiective specifice menționăm:

     prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, pentru un număr de 270 de copii, prin dezvoltarea unui pachet integrat de servicii destinate lor;

     creșterea participării la învățământul preșcolar prin măsuri de sprijin acordat unui număr de 30 de copii de vârsta preșcolară;

     promovarea importanței educației și îngrijirii copilului de către părinți.

Grupul țintă

Județul Giurgiu deține un bazin semnificativ de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, fapt care face posibilă cumularea unui grup țintă de minim 270 de preșcolari și elevi (3-16 ani) și 270 de părinți/tutori potențiali beneficiari în cadrul proiectului propus.

Avand in vedere dimensiunea grupului –tinta si faptul ca elevii carora ne adresam reprezinta cazuri sociale aflate in risc de abandon scolar si excluziune sociala,  nevoile pe care acesti copii le au nu pot fi acoperite in totalitate de bugetul proiectului. De aceea, asteptam cu drag pe aceia dintre dumneavoastra care pot darui din putinul e care il au altora (fie ca e vorba despre timp, resurse materiale sau pur si simplu idei valoroase) sa vina alturi de noi in demersal generos de a aschimba vieti.

Pentru mai multe detalii despre proiect, beneficiari eligibili, propuneri de colaborare in vederea atingerii obiectivelor, vă rugăm să accesați Blogul: https://blogulcopiilor86055363.wordpress.com/ și pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Sprijin-pentru-copiii-celor-plecati-de-acasa-101716832192491/?ti=as .

Persoane de contact:     Gabriela Dimofte- Coordonator Partener 1, doramarinescu@yahoo.com

Andrei Trifaș- Expert promovare, andrei.trifas29@gmail.com

București, 30.08.2021

Asociația ,,Acoperământul Maicii Domnului”