Comunicat Presa Industrie Locuri de muncă în 9 structuri de economie socială

Locuri de muncă în 9 structuri de economie socială

Redis Consult SRL în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, a organizat luni, 23 noiembrie 2015, începând cu orele 11.00, la sediul Structurii de economie sociala- Valoris CAD SRL, str Apulum nr 1, Brasov, o conferinţă de presă pentru diseminarea informatiilor cu privire la activitatile desfasurate pana acum în cadrul proiectului „VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS”(ID:144616).

În cadrul conferinţei, primii cursanţi în meseria de proiectare asistata de calculator au prezentat progresele si abilităţile obţinute  in timpul cursului.

Proiectul vizează înfiinţarea a 9 structuri de economie socială de tip COFETĂRIE-CATERING şi TÂMPLĂRIE, OLĂRIT – ARTIZANAT, USCĂTOR LEMN, ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU, PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR,  GRADINIŢĂ ŞI AFTER-SCHOOL, PROCESARE LEGUME-FRUCTE, ATELIER CROITORIE, în care vor lucra persoane defavorizate din Regiunile Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Sud Est Dobrogea, Nord Vest, Bucuresti Ilfov.

Proiectul se adresează unui grup ţintă alcătuit din: 252 de persoane din grupuri vulnerabile (20 persoane cu dizabilităţi, 10 familii monoparentale sau cu mai mult de 2 copii, 113 femei, 9 manageri ai structurilor economiei sociale, 20 persoane de etnie romă, 30 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat al statului, 50 persoane care trăiesc din venitul minim garantat).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul POS DRU - Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale.

Perioada de implementare este de 12 luni, începând cu data de 3 noiembrie 2014.
Valoarea totală aprobată prin contractul de finanţare este de 10.174.583,04 lei.

Parteneriatul cu alţi actori de pe piaţa muncii în cadrul acestui proiect valorifică relaţiile favorizante create până în prezent între parteneri, conducând accesul grupurilor vulnerabile la locuri de muncă şi producând schimbări în mentalitatea angajatorilor despre persoanele cu vulnerabilităţi, prin crearea unui număr de 9 intreprinderi sociale (4 în mediul urban şi 5 în mediul rural) cu 57 noi angajaţi.

Pentru informaţii suplimentare despre program/proiect vă invităm să ne contactaţi la numărul
de telefon 0751 519 863, persoană de contact Andrei ŞENDROIU – Expert tehnic implementare.
http://www.fsesudmuntenia.ro