Comunicat Presa Educatie Cultura Proiectul „SECA – Suport educational pentru copiii singuri acasa”

Proiectul „SECA – Suport educational pentru copiii singuri acasa”

In perioada 09.07.2021- 31.12.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar si Asociatia Acces pentru Toti in calitate de partener,  implementeaza Proiectul SECA - Suport educational pentru copiii singuri acasa, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totala a proiectului este de 4,762,624.50 lei.

Activitatea centrala a proiectului consta in stimularea participarii la educatie si prevenirea abandonului scolar a 278 de copii cu parinti plecati la munca in strainatate. 

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea participarii la educatie a 278 de copii din Regiunea Sud Est pe o perioada de 3 ani scolari prin servicii de suport educational, psihosociale, recreative, si de socializare. Acestea au ca scop prevenirea abandonului scolar si a cresterea participarii la invatamantul prescolar si totodata, sprijinirea participarii la educatie a copiilor si elevilor din grupul tinta prin asigurarea hranei calde, a rechizitelor si subventiilor pe parcursul celor trei ani scolari.

De asemenea, sustinerea participarii la educatie a copiilor si elevilor din grupul tinta prin asigurarea serviciilor de educatie parentala si de consiliere sociala pentru parintii / tutorii / persoanele care au in grija copiii din grupul tinta si crearea unei structuri comunitare consultative pentru Regiunle Sud Est

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 278 de copii cu cel putin un parinte plecat la munca in strainatate de cel putin 6 luni si cu domiciliul sau resedinta in Regiunea Sud Est  (mediile urban si rural) si 200 de parinti/tutori/persoane care au in grija cel putin un copil din grupul tinta si cu domiciliul sau resedinta in cele doua regiuni mentionate (mediile urban si rural).

Pentru inscriere in cadrul proiectului se depune pentru fiecare copil potential beneficiar  un dosar continand cel putin urmatoarele documente: formular de inscriere GT, certificat de nastere, adeverinta prin care se atesta statutul de prescolar sau elev, emisa de o institutie de invatamant, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari. In cazul fiecarui copil, declaratiile sunt asumate de unul dintre parinti sau de tutore/persoana care il are in grija.

In vederea selectiei grupului tinta, este verificat administrativ fiecare dosar depus, urmand sa intre in faza de selectie doar beneficiarii ale caror dosare corespund tuturor cerintelor. In cazul copiilor – doar daca rapoartele de ancheta sociala evidentiaza eligibilitatea lor, in speta ca au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate. In cazul adultilor – doar daca au in grija cel putin un copil cu un parinte sau cu ambii parinti plecati la munca in strainatate.

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

ADAF

e-MAIL: office@adaf.ro

WEB: www.adaf.ro