Comunicat Presa Educatie Cultura Proiectul „Schimbarea din educație începe cu fiecare” s-a încheiat

Proiectul „Schimbarea din educație începe cu fiecare” s-a încheiat

Fundația Transylvania College, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, anunță finalizarea proiectului Schimbarea din educație începe cu fiecare”.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Programul „Profesori motivați în școli defavorizate”, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de Investiții 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

 

Perioada de desfășurare a proiectului este 9 mai 2018 – 8 februarie 2021, suma totală a finanțării fiind de 1.994.041,70 lei, din care 1694935,45 lei cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și 290300,74 lei din Bugetul Național.

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității personalului managerial, didactic și de sprijin din Școala Gimnazială Specială Huedin, Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de auz ”Kozmutza Flora” Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj-Napoca și Colegiul ”Emil Negruțiu” Turda de a oferi servicii educaționale de calitate orientate către nevoile elevilor, în școli incluzive.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1. Dezvoltarea capacității manageriale a 16 membri ai echipelor manageriale din școlile țintă (17 membri ai echipelor manageriale au fost recrutați în proiect și au beneficiat de activitățile dedicate)

OS 2. Dezvoltarea competențelor generale și specifice pentru 104 de cadre didactice și personal de sprijin din școlile țintă (122 cadre didactice au fost recrutate în proiect și au beneficiat de programele de dezvoltare a competențelor și abilităților, fiind pregătiți să ofere servicii educaționale de calitate, orientate către nevoile elevilor).

 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

-       peste 100 de cadre didactice și membri ai echipelor manageriale din cele 4 școli cu care am lucrat au participat la sesiuni de formare și de coaching din cadrul programului Leader in Me, un program Franklin Covey de transformare a întregii școli (formatorii noștri au livrat 28 de module de instruire în cadrul programului pentru membrii grupului țintă).

-       bunele practici aplicate la nivelul organizației solicitantului, precum și cele dobândite de către școlile implicate în proiect au fost transmise între școlile implicate în proiect dar și către cadre didactice din alte școli din România în cadrul programului de bune practici și diseminare organizat în proiect care a inclus: 8 vizite de lucru la Fundația Transylvania College, 4 vizite de lucru în școlile partenere, 2 vizite pentru cadrele didactice cu profil psihopedagogic, 3 mese rotunde, 3 conferințe specializate, 2 zile ale Leadershipului.

-       în cadrul proiectului au fost organizate 20 de programe de formare continuă certificate pe tematici precum: metode și strategii de prevenire/reducere a absenteismului și abandonului școlar, strategii de instruire și metode de evaluare adecvate cerințelor educaționale speciale, competențe digitale pentru educație de calitate, la care au participat peste 100 de cadre didactice de cadre didactice și membri ai echipelor manageriale din cele 4 școli cu care am lucrat

-       o platformă online cu peste 100 de resurse la care cadrele didactice și membrii echipelor manageriale vor avea acces și după finalizarea proiectului.

-       o metodologie de utilizare a rezultatelor proiectului disponibilă pentru membrii grupului țintă și pentru alte cadre didactice interesate.

 

Proiectul Schimbarea din educație începe cu fiecare” se va încheia la data de 08.02.2021.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.

 

 

 

Persoană de contact pentru presă:

Ciprian Ghișa, Manager de proiect

E-mail: ciprian.ghisa@transylvania-college.ro