Comunicat Presa Educatie Cultura Proiectul EFORT- Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri

Proiectul EFORT- Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri

 

         In perioada 01.09.2021- 31.08.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar si  Hr Specialists SRL (HRS) in calitate de partener,  implementeaza Proiectul EFORT- Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Activitatea centrala a proiectului consta intr-o serie de masuri de informare, constientizare si interventie la nivelul unui tanar NEETs cu scopul de a-l sprijini sa se integreze/reintegreze pe piata muncii printr-un parcurs personalizat la nivelul acestuia de educatie, cunostinte si abilitati profesionale care sa-i permita sa isi imbunatateasca pregatirea profesionala si sa gaseasca un loc de munca.

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, prin includerea acestora in programe integrate de consiliere, orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 1052 tineri NEETs someri, cu varsta 16-29 ani, care vor beneficia de sprijin, avand domiciliul sau resedinta in una din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia sau Sud Est, in mediul urban sau rural, inregistrati si profilati in prealabil de catre SPO (AJOFM).

Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:

- sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani;

- sa fie inregistrat si profilat in prealabil de AJOFM;

- sa aiba domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile mai putin dezvoltate: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est;

- sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte;

Pentru inscriere in cadrul proiectului, fiecare persoana va depune un set de documente, precum: Formularul de înregistrare individuala, Declaratie pe proprie raspundere de apartenenta la Grupul Tinta, Declaratie de consimtamant privind prelucrare date personale, Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari prin care persoana confirma ca nu este implicata in alt proiect similar desfasurat; Adeverinta eliberata de AJOFM care sa ateste inregistrarea participantului in registrul electronic de tineri NEETs inregistrati; Activitatile de care va beneficia in mod direct conform nivelului de ocupabilitate si a pachetului de servicii propus de AJOFM; Copie de pe cartea de identitate; Copie de pe certificatul de nastere; Certificatul de casatorie, dupa caz.

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

ADAF

e-MAIL: office@adaf.ro

WEB: www.adaf.ro