Comunicat Presa Educatie Cultura Conferință de lansare a proiectului EDURIGHTS4GIRLS

Conferință de lansare a proiectului EDURIGHTS4GIRLS

                                                                                                                  10.05.2021

Comunicat de presă

Conferință de lansare a proiectului EDURIGHTS4GIRLS

 

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD București în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și cu Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și accesul/ dreptul la educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel puțin 480 de eleve și 210 cadre didactice din 14 unități de învățământ din județele Neamț și Suceava, precum și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 de persoane - elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate.

 

Luni, 17 mai 2021, începând cu ora 10.00, în Sala de festivități a Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț va avea loc Conferința de lansare a proiectului, unde sunt invitați să participe, alături de reprezentanții celor trei parteneri, directorii celor 14 unități de învățământ implicate în proiect din cele două județe, inspectori școlari, directori, mass media.

Conferința de lansare va fi găzduită de Inspectoratul Școlar Județean Neamț și se va desfășura în sala de ședințe a instituției și simultan pe platforma ZOOM, transmisă LIVE pe canalul de Youtube al proiectului:

https://www.youtube.com/channel/UCTvrsjhg8p4X3WkYSJ4yMWA

Proiectul EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație cu o  finanțare în valoare de 248.853,72 euro prin programul Active Citizens Fund Romania de către Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 are ca scop principal creșterea capacității nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și accesul/dreptul la educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel puțin 480 de eleve din 14 unități de învățământ din Neamț și Suceava și 210 cadre didactice, precum și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 de persoane - elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate.

 

Obiectivele proiectului sunt:

Îmbunătățirea capacității instituționale a 14 unități de învățământ din județele Suceava și Neamț pentru implementarea și monitorizarea politicilor/ recomandărilor/ strategiilor naționale și internaționale privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen și dreptul la educație pentru fete prin activități de cercetare, monitorizare, watchdog și conștientizare desfășurate pe o perioada de 2 ani.

Creșterea nivelului de informare, conștientizare, educație specifică privind drepturile omului și combaterea discriminării de gen a peste 2600 de persoane din județele Neamț și Suceava: 3300 de ore de dezvoltare personală, terapie, consiliere pentru 480 de eleve din grupuri vulnerabile și preponderent din mediul rural, 336 de ore de dezvoltare personală și terapie pentru 210 profesori, campanii și evenimente pentru 2000 de persoane (părinți, profesori, elevi și eleve, membri din comunitate).

 

 

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

 

 

Date de contact:

Inspectoratul Școlar Județean Neamț

 

Persoană de contact:

Mihai OBREJA

Coordonator P1

 

Telefon: 0233 214860

Email: office@isjneamt.ro