Comunicat Presa Afaceri Best Universal Distribution SRL - Granturi pentru capital de lucru - Masura 2 OUG nr. 130/2020

Best Universal Distribution SRL - Granturi pentru capital de lucru - Masura 2 OUG nr. 130/2020

01.03.2021BEST UNIVERSAL DISTRIBUTION SRL, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare Nr. M2-3449 din 18.12.2020 anunță lansarea proiectului cu titlul „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 18.12.2020.

Obiectul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,

-menținerea sau suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 361.929,15 lei (valoarea totală) din care : 314.721 lei grant şi 47.208,15 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

BEST UNIVERSAL DISTRIBUTION SRL

Persoana de contact: Vlasceanu Daniel Mihai

telefon: 0723.432.630

email: contabilitate.firme@gmail.com