Comunicat Presa Afaceri Anunț de presă privind finalizarea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SHENG GLOBAL S.R.L.”

Anunț de presă privind finalizarea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SHENG GLOBAL S.R.L.”

19.08.2022
Anunț de presă privind finalizarea proiectului
“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SHENG GLOBAL S.R.L.”
SHENG GLOBAL S.R.L. anunta finalizarea implementării proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor cu activitate economica în unul din domeniile de activitate prevăzute in anexa nr. 2” proiect nr. RUE 21240 co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-21240 din 15.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CLUJ-NAPOCA.
Durata de implementare a proiectului este de maxim 12 luni, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare, respectiv 15.03.2022
Obiectul contractului l-a reprezentat ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capi-tal de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Econo-miei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promo-varea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe neram-bursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.
Proiectul a avut principalele rezultate:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
Valoarea proiectului este de 176.341,7475 lei (valoarea totala) din care: 153.340,6500 lei grant si 23.001,0975 lei cofinanțare.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţio-nal Competitivitate 2014-2020.
Date de contact:
Persoană de contact: Chen Shansheng
Tel. 0757142918
Email: chenshansheng1978@gmail.com