Comunicat Presa ONG FĂRĂ APĂ NU EXISTĂ VIITOR!

FĂRĂ APĂ NU EXISTĂ VIITOR!

  • Comunicat Presa ONG

Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 și Consiliul Județean Brașov anunță lansarea proiectului ”People & Planet: a Common Destiny”. Proiectul propune parteneriatul autorităților locale și organizațiilor neguvernamentale pentru transpunerea în practică a Agendei 2030 – Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), cu accent pe Obiectivul 13 – Acțiune Climatică, și este implementat în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2024. Obiectivul general al proiectului este promovarea dezvoltării durabile incluzive la nivel glocal, implicarea activă a tinerilor în mod special, dar și a cetățenilor și mobilizarea lor pentru Acțiuni climatice și atingerea ODD, prin promovarea unor stiluri de viață, comportamente și practici durabile.

Aplicantul principal este Asociația Municipiului Loures din Portugalia (Câmara Municipal de Loures), iar partenerii provin din 8 state membre ale UE (Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania) și Capul Verde. Activitățile proiectului vor conduce la îmbunătățirea mediului oferind oamenilor posibilitatea de a supraviețui și de a prospera într-o lume fără sărăcie extremă. Principalele activități ale proiectului sunt grupate pe două direcții. Prima este o amplă campanie pan-europeană de sensibilizare a tinerilor cetățeni ce include acțiuni locale de stradă, cu implicarea școlilor și universităților, laboratoare verzi de dezvoltare durabilă, un spot video pe tema deficitului de apă, grupuri de lucru pentru mobilizarea tinerilor, o tabără de activism și un concurs video. Cea de-a doua direcție vizează crearea de rețele și parteneriate prin ateliere de lucru, schimburi de bune practici, mese rotunde cu scopul de a crește gradul de conștientizare al ODD-urilor și de a atenua cauzele schimbărilor climatice.

În România proiectul are avizul Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al Inspectoratelor Școlare Județene Brașov, Prahova și Buzău pentru derularea activităților în 19 școli (4 în Municipiul București, 7 în Municipiul Brașov, 1 în Municipiul Făgăraș, 1 în comuna Prejmer, 1 în orașul Rupea, 3 în Municipiul Ploiești și 2 în Municipiul Buzău).  De asemenea, vor fi implicate în proiect o serie de universități printre care Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Facultatea de Geografie (din cadrul Universității din București) și Universitatea Transilvania din Brașov.

Sunt deja câțiva ani de când se vorbește de efectele negative pe care le pot avea schimbările climatice asupra planetei. Încălzirea globală reprezintă o amenințare pentru planetă și, dacă nu vor fi luate urgent măsuri, efectele pot fi dezastruoase. Multe comunități riscă să fie private de hrană, apă și adăpost, iar schimbările climatice vor submina și democrația și drepturile omului." a declarat Nina Cugler, Președinta Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21.

”În contextul fenomenelor schimbărilor climatice tot mai vizibile la nivel global, dar și al directivelor ONU care solicită țărilor să protejeze rapid mediul global de declinul ulterior, Județul Brașov a devenit tot mai proactiv în această privință, propunându-și ca prin politicile sale de dezvoltare la nivel județean să respecte Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Implicarea autorităților publice europene  în  proiectul  ”People & Planet”, în cazul României - prin Consiliul Județean Brașov, ne responsabilizează și mai mult, deoarece abordarea schimbărilor climatice necesită o acțiune guvernamentală coordonată, concertată, iar implicarea factorilor de decizie și a funcționarilor publici în prioritățile identificate de UE este esențială pentru a oferi o abordare integrată și coerentă. Am susținut inițiativa partenerilor proiectului DEAR de implicare a tinerilor europeni în acțiunile proiectului – ei fiind generația viitoare activă în luarea unor decizii care vor conduce la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și a crizei apei. Elevii și studenții de astăzi sunt viitorii lideri și viitoarea voce a comunității care va contribui la luarea unor decizii și conturarea unor politici guvernamentale privind respectarea obiectivelor și indicatorilor de dezvoltare durabilă”, a declarat Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov.

Proiectul este co-finanțat prin programul DEAR - Programul de educație pentru dezvoltare și de creștere a nivelului de conștientizare, inițiat de către Uniunea Europeană.

Pentru mai multe informații:

Persoană de contact APDD – Agenda 21: Alexandra Rădulescu, manager proiect, tel: 0734953983,
e-mail: radulescu.aleksandra@gmail.com

Persoană de contact Consiliul Județean Brașov : Alina Szasz, manager public, tel: 0722994670 , e-mail: alina.szasz@judbrasov.ro