Comunicat Presa ONG Conferinta proiect "PIED"

Conferinta proiect "PIED"

  • Comunicat Presa ONG

București, 23 noiembrie 2016

Educație pentru diversitate în Cartierul Giulești-Sârbi

 

Miercuri, 23 noiembrie 2016, s-a desfășurat conferința de inchidere  „Educație pentru diversitate în cartierul Giulești Sârbi”.

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA București în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Romano ButiQ implementează proiectul "Program integrat de educație pentru diversitate" – PIED, în perioada decembrie 2014 – noiembrie 2016. Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoarea totală a proiectului este de 1.712.873,87RON.

Pentru perioada 2017 – 2021, Consiliul Local al Sectorului 6, prin Direcția Generala de Asistență Socialăși Protecția Copilului, va susține desfășurarea proiectului, valoarea estimată a contribuției financiare a comunității locale fiind de aproape 3.500.000,00 lei.

Proiectul se desfășoară în școlile 161 si 153 din Sectorul 6, și are ca beneficiari principali 195 de copii cu vârste cuprinse între 6 si 15 ani, dintre care 121 de copii de etnie romă, aproximativ 30% dintre aceștia fiind cu domiciliul din Sectorul 1.

Oferim un serviciu integrat care asigură atât sprijin direct copiilor în creșterea performanțelor și frecvenței școlare, suport pentru părinți în dezvoltarea și punerea în practică a unor planuri personale de reducere a riscului de excluziune socială a copiilor lor, cât și instruire pentru specialiști în vederea dezvoltării unor metode de educație non-formală eficiente în lucrul cu copii vulnerabili.

 

REZULTATE ALE PROIECTULUI

 

1. Creșterea capacității experților și voluntarilor care lucrează cu copii vulnerabili de a face fată nevoilor acestora.

Astfel, 150 de specialiști au dobândit noi cunoștințe și abilități specifice în lucrul cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile.

Ca urmare a participării la programul de instruire, specialiștii implicați dezvolta un număr de 100 de masuri pentru reducerea riscurilor de excluziune socială și economică.

 

2. Susținerea unui număr de 212 de copii în integrarea în sistemul formal de învățământ, prin implicarea în una sau mai multe dintre activitățile următoare:

  • consiliere educațională (întrevederi la două luni cu consilierii educaționali, inclusiv cu monitorizarea evoluției performanțelor și frecvenței școlare și a nevoilor de pregătire specifică)

  • sprijin pentru efectuarea temelor prin activități de dezvoltare personală și de joc pentru copiii din clasele I - IV.

  • meditații nonformale pentru copiii din clasele V - VIII, în funcție de nevoile identificate legat de creșterea performanței școlare

Copiii care participă la activitățile propuse de proiect primesc rechizite, echipament sportiv (ca recompensă pentru rezultatele obținute), precum și o gustare la prânz.

Astfel, 170 de copii în situație de risc își îmbunătățesc performanțele școlare, frecvența școlară, abilitățile de viață.

 

 

3. Conștientizarea de către un număr de 200 de părinți, a importanței integrării copiilor în sistemul formal de învățământ și sprijinirea acestora în prevenirea și reducerea excluderii sociale și economice a copiilor lor. Pentru părinți oferim consiliere și sprijin (prin discuții individuale cu asistenții sociali și facilitatorii comunitari) pentru asigurarea participării copiilor în educația formală și în activități constructive de timp liber.

Am organizat un număr de 20 de întâlniri pe structura cafenelei publice. Temele discutate au vizat discriminarea, istoria și cultura romilor, igiena, stabilirea unei comunicări între părinți și copii, etc. De asemenea, 129 de părinți dezvoltă și pun în aplicare un plan personal pentru reducerea riscului de excluziune socială și economică a copiilor lor.

 

4. Dezvoltarea abilitaților de viață cu rol în integrarea socială pentru un număr crescut de copii, prin participarea la activități de timp liber.

Prin activitatea de fotovoice, proiectul contribuie la dezvoltarea la copii a unor aptitudini și competente cheie civice, interpersonale și sociale, de exprimare artistica, de manifestare a creativității și de comunicare a punctelor lor de vedere în fața altora. De asemenea, se realizează comunicarea unor aspect importante pentru comunitate, care au legătură cu mediul social în care trăiesc copiii, către publicul larg și actori relevanți precum școala în care învață, instituții ale administrației publice locale, ONG-uri, artiști, etc.

Astfel, 170 de copii în situație de risc care își îmbunătățesc abilitățile de viață, iar 40 de copii își prezinta rezultatele muncii lor în spatii publice.

 

 

5. Organizarea de ateliere interculturale, măsură care contribuie la dezvoltarea de atitudini anti-discriminatorii și valori și practici incluzive în Sectorul 6.

Activitățile au inclus jocuri pentru creșterea încrederii, cunoaștere și socializare cu alți copii, exerciții practice în vederea descoperirii și cunoașterii reciproce și a încurajării unor relații de prietenie intre grupurile de copii, au urmărit întărirea stimei de sine, dezvoltarea imaginației și creșterea încrederii în abilitățile proprii.

Au participat copii de la școli din sectorul 6, voluntari, cadre didactice, personal specializat din centrele de zi și din servicii ale DGASPC.

 

Pentru mai multe informații legate de proiect și activitățile desfășurate în cadrul acestuia, vă rugăm să ne contactați la:

Telefon: 021 240 14 10

Fax: 031 438 10 06

E-mail: proiectpied@gmail.com

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a FRDS și a Granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor.