Comunicat Presa Educatie Cultura România prezentă în cadrul platformei Comisiei Europene - Vocile Culturii

România prezentă în cadrul platformei Comisiei Europene - Vocile Culturii

România este prezenta în cadrul platformei Comisiei Europene - Vocile Culturii multumită expertizei recunoscute european a staff-ului Kasta Morrely.

Platforma europeană Vocile Culturii susține procesul de dialog structurat dintre experți și lucrători din domeniul cultural și Comisia Europeană. Proiectul este implementat de Goethe-Institut Brüssel.

Mihaela Clincu, Director Dezvoltare și Inovare a reprezentat Asociația Kasta Morrely în cadrul procesului de dialog structurat Vocile Culturii (Voices of Culture) cu tema „Cultura și obiectivele de dezvoltare durabilă: provocări și oportunități”. Activitatea s-a desfășurat în perioada octombrie 2020 – februarie 2021. Lucrările au cuprins două zile de brainstorming susținute între 45 de organizații, instituții, rețele europene reprezentative în domeniul cultural, selectate din 22 de țări din Europa și o sesiune de dialog cu reprezentanți ai Comisiei Europene pe cultură. Acest proces de dialog contribuie la susținerea sectorului cultural în dezbaterile privind politicile culturale la nivel european, încurajând în același timp sectorul cultural și Comisia Europeană să lucreze într-un mod cât mai colaborativ.

Tema „Cultura și obiectivele de dezvoltare durabilă: provocări și oportunități” este abordată ca urmare a faptului că în septembrie 2020, înalți oficiali pe cultură din Uniunea Europeană au hotărât crearea unui plan de acțiune asupra dimensiunii culturale a dezvoltării durabile și din perspectiva Anului internațional al economiei creative pentru o dezvoltare durabilă - 2021. Consiliul a mandatat un grup de lucru în cadrul metodei deschise de coordonare (un grup OMC) să conlucreze pe aceeași temă și să contribuie la planul de acțiune. Grupul OMC, care se va întâlni în 2021, a fost, de asemenea, invitat să se bazeze și pe concluziile dialogului Voices of Culture.

Activitatea de dialog structurat „Cultura și obiectivele de dezvoltare durabilă: provocări și oportunități” a tratat în mod special obiectivele dezvoltării durabile: ODD 4. Educație; ODD 8. Creștere economică și ocuparea forței de muncă; ODD 11. Comunități durabile și ODD 13. Schimbări climatice.

Un rezultat principal al activității este Raportul Vocile Culturii, realizat de către experții culturali participanți, în urma procesului de brainstorming, primul raport realizat la nivel european pe această temă de interes. În realizarea raportului reprezentantul Kasta Morrely, Mihaela Clincu, este atât co-autor cât și membru în echipa de editori, cu focus pe rolul domeniului cultural în Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4: Educație de calitate.

Raportul, realizat într-un mod profesionist și bine documentat, cuprinde provocări ale sectorului cultural, viziunea domeniului cultural raportat la obiectivele de dezvoltare durabilă și recomandări către Comisia Europeană. Pentru a afla viitoarele priorități ce vor sta la baza Planului de acțiune privind dimensiunea culturală a dezvoltării durabile, vă invităm să consultați raportul realizat accesând pagina programului Voices of Culture.

Dintre concluziile raportului menționăm:

“Considerăm că acest document demonstrează un context cultural benefic pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și ne exprimăm motivația că, Comisia Europeană și statele membre vor încorpora o dimensiune culturală vitală în initiațive precum Pactul Verde European (European Green Deal)  și vor asigura conexiunea sa relevantă cu Noul Bauhaus european. […..] Prin inițiativele și programele europene, instituțiile UE și statele membre au ocazia de a deveni cea mai avansată regiune din lume privind punerea în aplicare într-un mod coerent și eficient a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, devenind ambasadorii unui plan ambițios, promovând noi cunoștințe în dimensiunea culturală din Agenda 2030 în strânsă cooperare cu instituțiile ONU și alte organizații internaționale și europene relevante.” (Raportul „Cultura și obiectivele de dezvoltare durabilă: provocări și oportunități”, pag.93 - 94)

Prioritățile incluse în cadrul raportului au fost prezentate direct în timpul activității de dialog Vocile Culturii către reprezentanți ai Comisiei Europene precum  Catherine Magnant, Șeful Unității de Politici Culturale a Comisiei Europene, Direcția de Educație, Tineret, Sport și Cultură; Susanne Hollmann, Șeful Adjunct al Unității de Politici Culturale a Comisiei Europene, Direcția de Educație, Tineret, Sport și Cultură cât și ofițeri pe politici ale Comisiei Europene din domeniile dezvoltare durabilă, patrimoniu cultural și schimbări climatice, educație și dimensiune economică. În cadrul acestei activități reprezentantul Kasta Morrely a avut onoarea de fi unul dintre reprezentanții culturali care au prezentat public rezultatele raportului.

Kasta Morrely este o asociaţie internaţională culturală, de apărare a drepturilor omului coordonată în totalitate de specialiști multi-calificați, ce militează activ pentru dezvoltarea sustenabilă a societăţii democratice prin promovarea competenţelor și calificărilor în toate domeniile de activitate.