Comunicat Presa Educatie Cultura Proiect AIM – Absolventi incadrati in munca

Proiect AIM – Absolventi incadrati in munca

In perioada 18.11.2020-17.11.2022, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de partener si Hr Specialists SRL (HRS) in calitate de beneficiar,  implementeaza Proiectul AIM – Absolventi incadrati in munca, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Activitatea centrala a proiectului consta in oferirea unor oportunitati, cum ar fi: participare la stagii de practica,burse pentru stagii de practica, participare la workshopuri: "Simulator de interviuri", “Meseriile viitorului si tehnologia informatiilor”, "Nediscriminare pe piata muncii si la locul de munca”, vizita de studii de bune practici in Portugalia, program de consiliere si orientare profesionala, unui numar de 184 de elevi inmatriculati in unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica) din Regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est, unitati de invatamant a caror oferta educationala cuprinde domeniile turism, alimentatie publica, comert, estetica, mecanica, nivel de calificare 4, invatamant zi, durata studii 4 ani, calificari profesionale – tehnician in turism, tehnician in gastronomie, organizator banqueting, tehnician in achizitii si contractari, tehnician in activitati de comert, coafor stilist, tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii.

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au avut ca obiectiv facilitarea integrarii pe piata muncii, potrivit abilitatilor si motivatiei lor intrinseci, a 184 de elevi din ciclul superior al liceului (filiera tehnologica), in domeniile de pregatire profesionala turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica prin 1) dezvoltarea si consolidarea unui parteneriat activ si eficient la nivelul Regiunilor Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est intre HR Specialists SRL, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica) si parteneri de practica, contribuind la imbunatatirea invatarii la locul de munca in formarea profesionala si cresterea implicarii partenerilor sociali in dezvoltarea sistemului de formare profesionala si 2) dobandirea competentelor necesare prin programe de invatare la locul de munca, beneficiind de o infrastructura imbunatatita a formarii si de o acumulare de bune practici la nivel international, in vederea asigurarii premiselor pentru participarea la o piata a muncii interne si internationale moderna, flexibila, dinamica si incluziva, contribuind astfel la realizarea obiectivului major al Strategiei Europa 2020 si anume cresterea ratei de ocupare.

Pentru inscriere in cadrul proiectului, fiecare potential beneficiar depune un set de documente, dintre care amintim: documete de inscriere (formular de inscriere), documente tipizate (declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declarative de evitare a dublei finantari, declaratie de apartenenta la grupul tinta) si documente de suport (copie -carte de identitate, copie certificta de nastere,  adeverinta de elev, etc.)

In vederea selectiei grupului tinta, se impun urmatoarele criterii si sunt necesare documnete doveditoare:

 

  • elev/a inmatriculat/a unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica), in clasa a XI-a;
  • domiciliul in una dintre Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia; se acorda prioritate elevilor cu domiciliul in mediul rural si/sau etnie roma si care nu au mai participat niciodata la un stagiu de practica pe un proiect finantat din fonduri nerambursabile;
  • nu beneficiaza de finantare pentru derularea stagiilor de practica conform planului de invatamant din alte fonduri publice

 

Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) este organizatie neguvernamentala, non-profit, infiintata in anul 2001, in calitate de partener de proiect cu  Hr Specialists SRL (HRS), implementeaza Proiectul AIM – Absolventi incadrati in munca in perioada 18.11.2020-17.11.2022. Valoarea totala a proiectului este 2,373,678.14lei cofinantarea eligibila a beneficiarului - 2,373,678.14 lei

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

ADAF

e-MAIL: office@adaf.ro

TEL: 021 210 10 42

WEB: www.adaf.ro