Comunicat Presa Educatie Cultura închiderea oficială a proiectului ”Spre angajare, prin practică” - POCU/90/6.13/6.14/107584

închiderea oficială a proiectului ”Spre angajare, prin practică” - POCU/90/6.13/6.14/107584

Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA din București, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii din proiect: Universitatea ”Danubius” din Galați, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște și SC INDICE CONSULTING AND MANAGEMENT SRL din București, anunță închiderea oficială a proiectului ”Spre angajare, prin practică” - POCU/90/6.13/6.14/107584.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și s-a desfășurat timp de 24 luni, în perioada 23.08.2018 – 22.08.2020, având o valoare totală de 2.086.294,09 lei din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene (FEDR) a fost de 1.755.390,43 lei.

Obiectivul general al proiectului  l-a constituit facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru 235 de studenți din Regiunile Sud-Est și Sud Muntenia prin dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii contribuind la creșterea numărului de studenți care își găsesc un loc de muncă.

Dintre rezultatele obținute se pot menționa:

  • consilierea profesională axată pe dobândirea de competențe ce răspund necesităților peței muncii pentru 235 de studenți;
  • consolidarea a 30 parteneriate existente între universități și agenți econoici (parteneriate de practică);
  • încheierea a 20 noi parteneriate ale universităților cu agenți economici;
  • organizarea și derularea a 235 stagii de practică;
  • organizarea a 4 concursuri.

Pentru informații suplimentare privind proiectul contactați Manager proiect: Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE; e-mail: geocefin@yahoo.com